Carbonbook Ultrabook

INHON's flagship Ultrabook series

CarbonBook Ultrabook 

ကာဗြန္အမွ်င္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ကမၻာ့ အေပါ့ပါးဆံုး Ultrabook
၂၀၁၂ တြင္ ရရွိေသာ COMPUTEX 2012 design and innovation ဆု
၂၀၁၂ တြင္ ရရွိေသာ Golden Pin Design ဆ
၂၀၁၃ တြင္ ရရွိေသာ Red dot design ဆု
ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ထက္ျမက္မႈ၊ ထိုင္ဝမ္တြင္ ထုတ္လုပ္သည္။

 

ဌက္ေမႊးကဲ့သို႔ ႏူးညံ့ၿပီး ပိုးသားကဲ့သို႔ ေခ်ာမြတ္ျခင္း

CarbonBook ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Intel® Core™ processor ျဖစ္သည္။
သူ၏ တိုးတက္မႈ ေျခလွမ္းတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ႐ုပ္သံမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အဆင္မေျပမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။
၅ နာရီၾကာေအာင္ ဘက္ထရီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
၎၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရေသာအခါ မေက်နပ္မႈ လံုးဝမရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခံၾကသည္။


အေနာက္တိုင္း၏ ႐ိုးရွင္းေသာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း၏ရက္လုပ္မႈပံုစံကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း

11.6" CarbonBook သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ အလြန္ပါးလႊာသည့္ ႏုတ္ဘြတ္နမူနာပံုစံအျဖစ္ ထပ္မံ၍ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ carbon-fiber ကိုယ္ထည္၏ အေလးခ်ိန္သည္ ၁ ကီလိုဂရမ္ထက္ နည္းေသာ္လည္း ႏွစ္ဆ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။
႐ုတ္တရက္ စိတ္ကူးဉာဏ္ရေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ခံုးတိုင္းႏွင့္ အထိအေတြ႕၏ ေနရာတိုင္းမွတဆင့္ CarbonBook အား အေသးစိတ္ အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

 

ကာဗြန္မွ်င္ အထိအေတြ႕ႏွင့္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေသာ ခံစားမႈ ရရွိျခင္း

CarbonBook ၏ ပံုစံအယူအဆသည္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႐ိုးရွင္းျခင္းႏွင့္ စြဲျမဲခိုင္မာျခင္း စိတ္ဓာတ္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစသည္။
ကာဗြန္မွ်င္တစ္ခုတိုင္းသည္ အေရွ႕တိုင္းထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ေသာ အေသးစိတ္ အေလးအနက္ထားျခင္းကို ထည့္သြင္းထားသည္။
႐ိုးရွင္းေသာ နည္းပညာႏွင့္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။
CarbonBook ၏ ႏူးညံ့ေသာ အထိအေတြ႕ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ လာခဲ့ပါ။


အႏုပညာစုစည္းမႈအတြက္ ႏုတ္ဘြတ္

သင္၏ ကြန္ပ်ဳတာအေတြ႕အၾကံဳသည္ မည္သည့္ ကိစၥမဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္ပံုစံမ်ားအားလံုးသည္ windows 8 ႏွင့္ တပ္ဆင္ထားသည္။ စမတ္နည္းပညာျဖင့္ ေနထိုင္မႈသည္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည္။

Model:INHON Carbonbook

Operation System Windows 8
CPU Intel® CoreTM i5 - 3337U 
Memory (RAM) DDR3 1600 4GB
Screen size and resolution

11.6" display, HD (1366 x 768)

Grapics Card Intel® HD Graphics 4000
Hard Drive SSD 128GB
Dimensions

W 298 mm x D 194mm x H 16mm

Weight  970g
Built-in Webcam HD 720P webcam
I/O Ports USB 3.0 x 2,
USB 2.0 x 1 
Mini Display Port x 1
DC IN x 1
Combo Audio Jack x 1
SD Card Reader x 1
Battery 35W
Network Interfaces WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
Colors Black


*ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ညႊန္းဆိုရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ သတိေပးခ်က္မွ မရွိဘဲ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္ကုန္၏ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို သင့္ေဒသရွိ ျဖန္႔ခ်ိသူ သို႔မဟုတ္ လက္လီေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။
**ဘက္ထရီသက္တမ္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္သက္သက္သာ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ဘက္ထရီ သက္တမ္းသည္ အမ်ိဳးအစား၊ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ ဘက္ထရီစြမ္းအင္လႈပ္ရွားလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အစီအမံေပၚတြင္ ကြဲျပားစြာ မူတည္လိမ့္မည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈေပၚ မူတည္၍ အျမင့္ဆံုး ဘက္ထရီ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား က်ဆင္းလိမ့္မည္။
***အေရာင္အေသြးသည္ ဓာတ္ပံုအလင္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ ျမင္ကြင္း၏ ဆက္တင္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။

 
*Carbonbook DM Online Download


Inhon Computer Taiwan