Famorr Tablet

Famorr Mirror Surface Tablet 

မွန္ျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုမႈႏွင့္အတူ ပါးလႊာ ေပါ့ပါးျခင္း

INHON သည္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထဲသို႔ မွန္သား မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဘက္လံုးပါရွိေသာ တက္ဘလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိၿပီးျဖစ္သည္။ Famorr သည္ သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္၌တိက်ေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းပံုစံကို ေလးေထာင့္ပတ္လမ္းႏွစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ထားေသာ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ ၾကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ အေနာက္ဘက္ဖန္သား ပန္နယ္ပံုစံျဖစ္ျပီး ၎သည္ ေနာက္ပိုင္း Famorr ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ား အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း အဆင့္အတန္းျမင့္ရန္ ျပဳလုပ္သည္။ မူလေက်ာဘက္ ပန္နယ္သည္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းပံုစံရွိျပီး ၎သည္ ပိုင္ဆိုင္သူ၏ အဆင့္အတန္းကို ထင္ရွားေစရံုသာမက ျခစ္မိျခင္း၊ အမႈန္ဝင္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ အမွန္တကယ္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအရာသည္ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေနာက္ဘက္အဖံုးသည္ ၾကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ ဖန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ပစၥည္းတစ္ခုလံုးသည္ ၃၉၅ ဂရမ္သာေလးျပီး ၈.၅ မီလီမီတာ ခန္႔သာ ထူသည္။ Inhon ႏွင့္အတူ တြဲဆက္ပါလာေသာ ျပီးျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးရွိျခင္းသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္၍ ပါးလႊာေသာ တက္ဘလက္ကို အေကာင္းဆံုးစိတ္ကူးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။


စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ ျပင္သစ္စတိုင

ေဈးကြက္ရွိ ပလတ္စတစ္ကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ မတူညီပဲ Famorr သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ တက္ဘလက္အျဖစ္ ပံုစံထုတ္ျခင္း ခံရျပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ အေရာင္ ၃ ေရာင္ျဖင့္ ေပၚထြက္လာသည္။ ၎တို႔မွာ Autumn Gold ၊ Summer Red ႏွင့္ Winter Blue တို႔ျဖစ္သည္။

Autumn Gold သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ေႏြဦးညကို စိတ္ကူးဖန္တီးထားျပီး Famorr အုပ္စုတြဲတြင္ ထင္ရွားသည္။ ၎သည္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းသာမက ေတာက္ပေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကိုပါ ကိုယ္စားျပဳသည္။

Summer Red သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေႏြရာသီ ေနဝင္ခ်ိန္ကဲ့သို႔ မ်က္စိထဲ ထင္းကနဲ ျမင္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ ႏွစ္သက္စြဲလမ္းမႈႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္သာ မသံုးစြဲသူ၏ ကန္႔သတ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၎သည္ ေက်နပ္ဖြယ္အေကာင္းဆံုး အသြင္အျပင္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ တက္ဘလက္ပံုစံျပဳလုပ္ထားသည္။

Winter Blue သည္ ေဆာင္းရာသီ၏ ေအးျမေသာ ညကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အသြင္အျပင္ လိုလားေသာ္လည္း မေပၚလြင္ခ်င္ေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္သူမ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားသည္။ ျပိဳင္ဘက္ကင္း နက္ျပာေရာင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းပံုစံ၊ ေအးျမၿပီး ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္ေသာ မွန္သားေနာက္ခံအခြံႏွင့္ ေဘးပတ္လည္မ်ားတြင္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေသးမွ်င္ေသာ ဖန္မွတ္လိုင္းမ်ားအားလံုးသည္ ေခတ္ေပၚ အဆင့္အတန္းျမင့္ ပံုစံျဖစ္ရန္ အားျဖည့္ထားသည္။ ဖန္တီးထားမႈမ်ား အားလံုးသည္ ဥေရာပ အထက္တန္းလႊာ၏ ပလႊားမႈမရွိေသာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈကို ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။


အလႊာ လႊာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နည္းပညာျဖင့္ ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္လမ္းေၾကာင္းအစြန္း ခုျဖတ္၍ လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္း

INHON ပိုင္ဆိုင္ေသာ အလႊာ ၇ လႊာေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းပညာသည္ ၁ မီလီမီတာထက္ နည္းေသာ အထူေပၚတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္အေသြး စံုလင္ေသာ အေရာင္မ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ ပတ္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ထပ္ပံုစံျဖင့္ ေမွးမွိန္ေသာ အသြင္အျပင္ ခံစားမႈကို ေပးခ်ိန္တြင္ အလြန္အႏုစိတ္ေသာ မွန္ကူကြက္ႏွင့္ ႐ိုးရွင္းမႈသည္ Famorr ၏ ပံုေဖာ္မႈအားလံုးကို ျပီးျပည့္စံုစြာ ျပီးေျမာက္ေစသည္။ အေသးစိတ္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ထင္ရွားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ပလတ္စတစ္အဖံုး၏ ခန္႔ညားမႈ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ အေနာက္ဘက္ ေလးေထာင့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေအးျမေသာ သတၱဳႏွင့္ ဖန္တို႔ျဖင့္ အလြန္ ႏူးညံ့ေသာ လက္ရာ၏ ပီတိကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္သာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။


အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ Quad-Core

Famorr သည္ စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ quad-core CPU တပ္ဆင္ထားၿပီး 1GB DDR3 မွတ္ဉာဏ္ရွိသည္။ Micro-SD expansion ႏွင့္ Mini HDMI output လည္း ပံ့ပိုးထားသည္။ စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ ဟဒ္ဝဲသည္ ဂိမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ TV မွတဆင့္ ျပည့္စုံေသာမာတီမီဒီယာပံုစံျဖင့္ အပန္းေျဖျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။


ေပ်ာ္ရႊင္မႈတိုင္းအတြက္ .ရွိ HD မ်က္ႏွာျပင္

၇.၉ လက္မသည္ ေပါ့ပါးျပီး အဆင္ေျပေျပ စာဖတ္ႏိုင္ရန္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရြယ္အစားျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ အလင္းျပန္မႈ 1024x768  ရွိၿပီး သံုးစြဲသူ ပိုင္ရွင္သည္ ၎တို႔၏ တက္ဘလက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ စာဖတ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ Mini HDMI မွတဆင့္ ႀကီးေသာ မ်က္ႏွာျပင္ သို႔မဟုတ္ TV သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ HD /1080p မာတီမီဒီယာႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး သက္ေသာင့္သက္သာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။


Megapixel Camera ႏွစ္လံုးသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အခ်ိန္တိုင္းကို ပံုေဖာ္ေပးသည္

Famorr သည္ ေရွ႕ေနာက္ ကင္မရာႏွစ္ခု တပ္ဆင္ထားသည္။ 2-Megapixel ေရွ႕ကင္မရာႏွင့္ 5-Megapixel ေနာက္ကင္မရာသည္ ခရီးသြား ဓာတ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္မ်ားအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ အရည္အေသြးျမင့္ ရိုက္ကူးေပးႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးထားသည္။ အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ေသာ ကင္မရာသည္ တန္ဖိုးရွိေသာ ပံုမ်ားကို ဆက္တိုက္ မေထ့ေငါ့ေစဘဲ 720p အထိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။


သင္အသံုးျပဳေသာအခါ မာတီမီဒီယာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို အခ်ိဳးအစားျမင့္မားစြာ သယ္ေဆာင္ေပးျခင္း

ဝယ္သူသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တက္ဘလက္မ်ားျဖင့္ ဗီဒီယိုမ်ားၾကည့္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ား သိမ္းဆည္းရန္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္မႈ ပိုမ်ားလာၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈ ပမာဏ ကန္႔သတ္မႈသည္ ယင္းအားတားဆီးထားသည္။ Famorr သည္ Micro SD ကို 32 GB အထိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္႐ံုသာမက မိုဘုိင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကူးေျပာင္းရန္ USB OTG (On-the-go) ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ထားသည္။ ပမာဏမ်ားျပားေသာ မာတီမီဒီယာေဖ်ာ္ေျဖေရးဖိုင္မ်ိဳးစံုကို လြယ္ကြယ္စြာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ USB ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

Model:INHON Famorr Tablet

Construction

Aluminium body
Glass rear cover

Operating System

AndroidTM 4.4.2 

CPU

Cortex A9 Quad-core, 1.6 GHz

Memory

1GB DDR3

Storage

16GB

Wireless

WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

Web Camera

2-Megapixel front camera
5-Megapixel rear camera (Auto-focus)

Sound

Hi-Fi speaker x 1

Interface

Mini HDMI x 1, 
Micro USB x 1, 
3.5mm headphone jack x 1,
Microphone x 1
Micro-SD expansion slot x 1 (supports up to 32G)

Sensor

G-sensor

Battery

3500mAh Li-ion battery

Colors

Summer Red, Autumn Gold, Winter Blue

Dimensions (Height x Width x Depth)

199.4 x 138.2 x 8.5 (mm)

Weight

395g


 
*၁။ ေစ်းႏႈန္း အေသးစိတ္ ေဖာျ္ပခ်က္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကမ္းလွမ္းေသာကာလသည္ သတိမျပဳမိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
**၂။ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ကုန္ အမည္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမွတ္အသားမ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ကုန္ကို ခြဲျခားရန္ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပရန္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ အသံုးျပဳသည္။


*Famorr DM Online Download

 

Inhon Computer Taiwan